$35 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਐਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ!

0

ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਟ ਖਾਲੀ ਹੈ

ਬੈਗਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਕਿਸਮਾਂ: ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਗ ਲੱਭੋ

7 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

7 Types of Women's Bags That Will Make Life Easier | Pakapalooza

ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 75 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ। ਬੈਕਪੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟੇ ਬੈਗਾਂ ਤੱਕ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਬੈਗ ਤੋਂ ਡਾਇਪਰ ਬੈਗ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਗ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

 1. ਬੈਕਪੈਕ - ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗੇਅਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 2. ਟੋਟੇ ਬੈਗ - ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਾਊਚ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਰਿਆਨੇ ਜਾਂ ਬੀਚ ਗੇਅਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 3. ਮੋਢੇ ਦੇ ਬੈਗ - ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਟੂਆ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 4. ਮੈਸੇਂਜਰ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਮੁੱਖ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 5. ਪਕੜ - ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਬੈਗ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ, ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 6. ਗੁੱਟੀਆਂ - ਗੁੱਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 7. ਡੱਬੇ - ਇੱਕ ਲੰਮੀ, ਪਤਲੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਮੁੱਖ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 8. ਕਰਾਸਬਾਡੀ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 9. ਫੈਨੀ ਪੈਕਸ - ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਬੈਗ ਕਮਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ, ਬਟੂਆ, ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 10. ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ - ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
 11. ਡਫੇਲ ਬੈਗ - ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਿੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 12. ਵੀਕੈਂਡਰ ਬੈਗ - ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 13. ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ - ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਸੂਟ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 14. ਟਾਇਲਟਰੀ ਬੈਗ - ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ।
 15. ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬੈਗ - ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ।
 16. ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ - ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 17. ਕੈਮਰਾ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਬੈਗ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 18. ਬੀਚ ਬੈਗ - ਤੌਲੀਏ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗੇ ਬੀਚ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਅਕਸਰ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਗ।
 19. ਡਰਾਸਟਰਿੰਗ ਬੈਗ - ਡਰਾਸਟਰਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 20. ਜਿਮ ਬੈਗ - ਜਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 21. ਸਾਈਕਲ ਬੈਗ - ਸਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 22. ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ - ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 23. ਰੋਲਿੰਗ ਸਮਾਨ - ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੈਂਡਲ।
 24. ਕੈਰੀ-ਆਨ ਸਮਾਨ - ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 25. ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ - ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਟਕੇਸ ਜਿਸਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 26. ਹਾਰਡਸਾਈਡ ਸਮਾਨ - ਵਾਧੂ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ।
 27. ਸਾਫਟਸਾਈਡ ਸਮਾਨ - ਨਰਮ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ, ਅਕਸਰ ਟਿਕਾਊ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 28. ਸਪਿਨਰ ਸਮਾਨ - ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਜੋ ਆਸਾਨ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 29. ਕੱਪੜੇ ਸਲੀਵਜ਼ - ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਸਤੀਨ, ਅਕਸਰ ਸੂਟ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 30. ਜੁੱਤੀ ਬੈਗ - ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ।
 31. ਕੂਲਰ ਬੈਗ - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 32. ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਪੈਕਡ ਲੰਚ ਜਾਂ ਸਨੈਕਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 33. ਡਾਇਪਰ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਬੈਗ ਜੋ ਡਾਇਪਰ, ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 34. ਬੇਬੀ ਬੈਕਪੈਕ - ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 35. ਬੇਬੀ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ - ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 36. ਸਾਈਕਲ ਬੈਗ - ਸਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 37. ਖੇਡ ਬੈਗ - ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 38. ਗੋਲਫ ਬੈਗ - ਗੋਲਫ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 39. ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਬੈਗ - ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 40. ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੈਗ - ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 41. ਗਨ ਰੇਂਜ ਬੈਗ - ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 42. ਸਕੀ ਬੈਗ - ਸਕਿਸ ਅਤੇ ਸਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 43. ਸਨੋਬੋਰਡ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਸਨੋਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਨੋਬੋਰਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 44. ਸਰਫਬੋਰਡ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਸਰਫਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਫਿੰਗ ਗੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 45. ਕਾਇਆਕ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਕਯਾਕ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਗੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 46. ਕੈਨੋ ਬੈਗ - ਕੈਨੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੋਇੰਗ ਗੇਅਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 47. ਟੈਨਿਸ ਬੈਗ - ਟੈਨਿਸ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 48. ਯੋਗਾ ਬੈਗ - ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 49. ਡਾਂਸ ਬੈਗ - ਇੱਕ ਬੈਗ ਡਾਂਸ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 50. ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਬੈਗ - ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 51. ਉਪਯੋਗਤਾ ਬੈਗ - ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 52. ਸਿਗਾਰ ਬੈਗ - ਸਿਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 53. ਵਾਈਨ ਟੋਟਸ - ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 54. ਆਈਸ ਬੈਗ - ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 55. ਜੁੱਤੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬੈਗ - ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 56. ਬਾਲਣ ਦੇ ਬੈਗ - ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 57. ਲਾਂਡਰੀ ਬੈਗ - ਲਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 58. ਫਸਟ ਏਡ ਬੈਗ - ਫਸਟ ਏਡ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 59. ਫਾਈਲ ਬੈਗ - ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 60. ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ - ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ।
 61. ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਗ - ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 62. ਗਿਫਟ ਬੈਗ - ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 63. ਯਾਤਰਾ ਬੈਗ - ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ, ਅਕਸਰ ਪਹੀਏ ਜਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ।
 64. ਹਾਈਕਿੰਗ ਬੈਕਪੈਕ - ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਹਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੇਅਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 65. ਕੈਂਪਿੰਗ ਬੈਕਪੈਕ - ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੇਅਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 66. ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਪੈਕ - ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।
 67. ਸਕੂਲ ਬੈਕਪੈਕ - ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।
 68. ਬੈਕਪੈਕ - ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਜੋ ਮੁੱਖ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 69. ਫਰੇਮ ਬੈਕਪੈਕ - ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ, ਅਕਸਰ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 70. ਡੇਪੈਕਸ - ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਕਪੈਕ।
 71. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬੈਕਪੈਕ - ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।
 72. ਚੜ੍ਹਨਾ ਬੈਕਪੈਕ - ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।
 73. ਬੈਕਪੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਬੈਕਪੈਕ।
 74. ਸਨੋਸਪੋਰਟ ਬੈਕਪੈਕ - ਸਕਿਸ ਜਾਂ ਸਨੋਬੋਰਡਸ ਵਰਗੇ ਸਨੋ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।
 75. ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬੈਕਪੈਕ - ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ।

ਬੈਗ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਆਕਾਰ-ਫਿੱਟ-ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਗ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਗ ਲੱਭੋ!


ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਗ ਲੇਡੀ ਇਤਹਾਸ

Cute Baby Sloth in Tree | Pakapalooza
Sloth Gifts for Her: 15 Unique and Adorable Presents for the Sloth Lover in Your Life

6 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ 0 ਟਿੱਪਣੀਆਂ

Looking for the perfect gift for the sloth lover in your life? Look no further than these 15 unique and adorable sloth-themed gifts for her. From cuddly plush toys and practical bags and wallets to jewelry and home decor, there's something for every sloth fan on this list. Express your love for sloths with these cute and creative gifts that are sure to put a smile on anyone's face. Show your appreciation for the slow and steady lifestyle with these perfect presents.
How to Choose the Perfect Strap Length for Your Bag: A Comprehensive Guide
ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ: ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ

6 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ 0 ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਸਹੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਭਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Child wearing Moose Plush Backpack | Pakapalooza
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਕਪੈਕ ਲਈ ਅੰਤਮ ਗਾਈਡ: ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ

5 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ 0 ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੈਕਪੈਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਬੈਗ, ਨਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੈਕਪੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਈਕੋ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੋਹਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਕਪੈਕ ਲੱਭੋ!